Curs online gratuït sobre violencia cap a la infancia adreçat a Mestres i treballadors d’escoles.

per | General

Curs ofert gratuïtament pel Gru de Recerca en Victimització infantil i Adolescent (GREVIA) en el marc del projecte Erasmus + “SAVE”

Us deixem aquí l’enllaç amb informació del curs ENLLAÇ INFORMACÓ, i el que du al FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.