Arxiu de la categoria: Projecte de recerca

Hi ha 1 entrada publicada en aquesta Categoria

Informació sobre projectes de recerca, recerques en curs o recerques acabades.

Projecte SHIFT (School Harnesing Inclusive Facilitator Tecnology)

per | Projecte de recerca, Publicació del Professorat del Màster

El professor i la professora del Màster Ignasi Puigdellivol i Andrea Jardí participen en el projecte de recerca Erasmus + “L’aprofitament dels facilitadors tecnològics per a la inclusió a l’escola”.

Logotip SHIFT
Continua…>