Arxiu de la categoria: Activitat científica

Projecte SHIFT (School Harnesing Inclusive Facilitator Tecnology)

El professor i la professora del Màster Ignasi Puigdellivol i Andrea Jardí particien en el projecte de recerca Erasmus + “L’aprofitament dels facilitadors tecnològics per a la inclusió a l’escola”.

El projecte el lidera Marsia Ellina Antoniou, de IL3 (UB) i compta amb la participació de l’Abbo Academy, de Finlàndia; la University of Nicòsia, Xipre; la UB i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Entre els seus principals objectius hi ha el d’identificar la transferència real de la formació en tecnologies dels/les mestres i professionals a la realitat de l’aula, amb una atenció especial a com es pot utilitzar en la millora de les práctiques educatives inclusives i, molt especialment, en la superació  de l’abandonament escolar primerenc. El projecte s’allargarà durant 36 mesos i anirem informant dels passos que es vagin fent en aqusest període.

ENLLAÇ AL VIDEO DE LA PRIMERA REUNIÓ DELS PARTNERS

ACCÉS AL BLOG DEL PROJECTE

Mujeres en la carrera espacial: el caso de Annie Easley, una matemática pionera.

Annie Easley, la matemática que abrió paso a mujeres y afroamericanos en la carrera espacial

 

Annie Easly entró en el National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), el organismo que precedió a la NASA, por casualidad. Simplemente, necesitaba un empleo. Ella no sabía entonces lo que nosotros sabemos ahora: que esa casualidad era el principio de una carrera de más de tres décadas como programadora, matemática y científica aeroespacial especializada en cohetes.

Pero antes de todo eso, Easley fue una niña afroamericana creciendo en Alabama durante la década de los años 40 y 50. Vivió un fuerte clima de segregación racial dentro del sistema educativoque no le puso las cosas fáciles. A pesar de ello, su madre le inculcó desde pequeña que podía conseguir lo que quisiera si se esforzaba lo suficiente, y que para eso tenía que estudiar. Así que Easley estudió, y mucho, hasta graduarse del instituto con honores.

Entró en la universidad en Luisiana y comenzó la carrera de Farmacia. Dos años después, tras casarse, se mudó a Cleveland, Ohio. Una vez allí descubrió que la universidad local acababa de cerrar su escuela de Farmacia y que no tenía forma de seguir con sus estudios.

La frustración de Easley no duró mucho. En 1955 leyó en la prensa local un artículo de dos hermanas que trabajaban como computadoras en el NACA. No tenía ni idea de qué era aquello o en qué proyectos trabajaban, pero la ocupación que el artículo describía la fascinó lo suficiente como para conducir al día siguiente hasta la sede del organismo y dejar allí una solicitud de empleo. Dos semanas después comenzó a trabajar allí, y con ello, cambió para siempre su interés por la farmacia por una pasión hacia las matemáticas, la programación y la exploración del espacio.

En esos treinta y cuatro años participó en muchos programas diferentes, inspiró a otros a unirse a los esfuerzos de lo que después sería la NASA al participar en proyectos de divulgación y de tutoría de estudiantes en los que explicaba con entusiasmo lo que hacían allí, y se ganó el respeto de sus colegas, derribando a su vez muchas barreras para otras mujeres y personas afroamericanas y de otras minorías.

Cuando empezó, lo hizo como “ordenador humano”, llevando a cabo trabajo de computación y cálculo para los investigadores. En aquella época, la capacidad de computación de los ordenadores se basaba en la lectura de tarjetas perforadas, y era realmente limitada. Easley y sus compañeras analizaban problemas y realizaban los cálculos a mano. Entre sus primeras tareas estuvo la de realizar simulaciones del recientemente diseñado reactor Plum Brook.

LEER MÁS…

 

Disability & Society publica un article de professorat del Màster

La prestigiosa revista Disability & Society ha publicat l’aricle When community becomes an agent of educational support: communicative research on Learning Communities in Catalonia.

L’article és el resultat de la recerca duta a terme durant quatre anys pel Grup de treball sobre el Suport Educatiu en l’Escola Inclusiva, que compta amb el suportde l’ICE-UB, del LMI (Learning, Media and Social Intercations) i del Departament de Didàctica i Organtizació Educativa. El Grup de treball és compost per professorat de diferents universitats, estudiants de doctorat i màster de la UB i professorat i equips directius de diferents escoles catalanes.

La recerca se centra en l’orientació inclusiva del suport educatiu i en els seus efectes quan s’hi impliquen diferens agents, de l’escola i de la comunitat, adoptant un caràcter comunitari que permet una visió del suport en xarxa, essent-ne primers agents  els propis estudiants. Les seves veus també són recollides tant per la recerca com en l’article.

L’estudi mostra que l’establiment d’aquestes xarxes de suport comporta la participació d’estudiants, professionals, famílies i voluntariat de la comunitat i això no només millora l’aprenentatge de l’alumnat més vulnerable, sinó el seu benestar, la cohesió de la comunitat educativa i la solidaritat entre els propis estudiants.

Es conclou que aquesta orientació del suport té un efecte intensiu, en incrementar les interaccions i els estímols per a l’aprenentatge que reben els estudiants, i un efecte extensiu, no menys important, pel benefici que en treuen les famílies, derivat de la seva implicació en el suport educatiu. Això és molt important, doncs suposa un notable enriquiment de l’entorn d’aprenentatge dels estudiants. Com resulta obvi des de la perspectiva interactiva que inspira les escoles protagonistes de la recerca, l’eficàcia del suport educatiu es multiplica amb el treball en xarxa, quan el suport no es redueix a l’acció dels professionals ni a les quatre parets de l’escola.

ACCÉS A L’ARTICLE COMPLERT

Prestigiosa distinció ICREA a la professora Noemí Pereda

La investigadora de l’Institut de Neurociències, professora de la Universitat de Barcelona i del Màster d’Educació Inclusiva, Noemí Pereda, ha estat guardonada amb la distinció ICREA Acadèmia que atorga la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

El programa ICREA Acadèmia es va iniciar el 2008 La investigadora i professora Noemí Pereda rep la distinció ICREAamb l’objectiu de promoure i reconèixer l’excel·lència en la recerca que duen a terme professors universitaris de Catalunya. El programa fomenta la permanència en el sistema català universitari del professorat amb un perfil de recerca excepcional i contribueix a la intensificació de l’activitat investigadora. A més, els guardonats reben una aportació econòmica substancial durant un període de cinc anys. Aquest reconeixement comporta la dedicació prioritària a la recerca durant els cinc anys que dura el programa.

Noemí PeredaNoemí Pereda és professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en el grau de Psicologia i Criminologia de la UB i en postgraus i màsters de diverses universitats. Així mateix, col·labora en tasques de formació, dins de la seva temàtica d’estudi, en diferents col·legis professionals, ajuntaments i altres institucions oficials. Dirigeix el Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona des del 2009.

Actualment, treballa conjuntament amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística en un projecte que tracta sobre les experiències adverses al llarg de la vida i les conseqüències que comporten per a la salut en estudiants de la Universitat de Barcelona. En aquest estudi s’utilitza per primera vegada l’Adverse Childhood Experiences Questionnaire, un instrument que s’està validant en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut.

La convocatòria ICREA

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un premi que els hi permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permés augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats.

La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d’experts, on els únics criteris són l’excel·lència i el lideratge científics. Hi ha cinc panells d’avaluació, que abracen totes les àrees de coneixement, amb un cert solapament, per atendre els camps interdisciplinaris i emergents. El concepte bàsic d’avaluació és que depèn essencialment del criteri d’experts d’alt nivell. No volem dependre de mesuraments quantitatius de la producció acadèmica, sinó del criteri ben informat dels experts a l’hora de reconèixer l’excel·lència. Busquem la qualitat, no la quantitat.

ICREA defensa i comparteix plenament els principis de la Declaració de San Francisco d’Avaluació de la Recerca (SFDORA, per les seves sigles en anglès), sobre la base de la qual recomana als avaluadors que no es guiïn únicament per mesuraments basats en publicacions (per exemple, els Journal Impact Factors) com a mesura substitutiva de la qualitat d’articles de recerca individuals. A l’hora d’avaluar les investigacions, ICREA té en compte el valor de tots els resultats, inclosos els indicadors qualitatius de l’impacte de la recerca, com la influència en la política cientifica i en  pràctiques habituals.

ICREA és una organització que vetlla per la igualtat d’oportunitats, i no admet referències discriminatòries per motius de gènere, edat, nacionalitat o grup racial, ni cap altra mena de discriminació.