Arxiu de la categoria: Despesa educativa

Hi ha 4 entrades publicades en aquesta Categoria

Nova publicació del professor Efren Carbonell

per | CEEPSIR, Despesa educativa, Discapacitat, Escola, Escola Especial, Política educativa

Efren Carbonell, director d’ASPASIM i professor del Màster, acaba de publicar el treball: Els reptes de l’educació inclusiva. Una perspectiva des del món local, en l’Anuari de 2017 de l’Observatori de l’Educació Local de la Diputació de Barcelona.

Els darrers anys s’ha anat consensuant en la comunitat educativa que una escola inclusiva és la que acull tot l’alumnat sense distinció per raons de condicions personals, de capacitat i d’origen ètnic, i que ofereix les oportunitats educatives i les ajudes curricu- lars, personals i materials necessàries per al seu progrés personal, acadèmic i social. L’es- cola ha d’assegurar la presència, la participació i el progrés de tothom.

És necessari, per tant, proporcionar als alumnes els mitjans per eliminar les barreres que puguin impedir la seva participació en els centres ordinaris i, en la mesura del possible, dins del grup de referència. De fet, un dels postulats essencials de l’escola inclusiva precisa que els recursos acompanyen l’alumne; i no a l’inrevés: l’alumne no hauria d’anar on hi ha els serveis específics com se segueix fent habitualment, fins i tot amb subterfugis i incoherències com l’anomenada «escolarització compartida».

Continua…>

Impact of Globalization on the North and South Divide

per | Despesa educativa, Drets humans, Estudiants, Exclusió educativa, Globalització, Política educativa

The Global Search For Education: Impact of Globalization on the North and South Divide

Posted By C. M. Rubin on Jan 25, 2018

The pressures in systems in the North is to compete to ensure more and more learners are succeeding in acquiring higher order learning skills as articulated in cross-national tests like PISA, PIRLS and TIMSS.”

— Brahm Fleisch
Continua…>

Clarificant la despesa educativa i els seus efectes

per | Despesa educativa, Política educativa

EL MANTRA DEL GASTO EDUCATIVO

En el presente artículo, pretendemos poner en cuestión la asumida y simplista idea de que el incremento del gasto educativo conlleva, de manera automática, una mejora en la calidad, resultados y logros académicos y escolares. Si esto fuera verdad, los problemas educativos se subsanarían con el simple hecho de aumentar el porcentaje del PIB destinado al sistema. Partiendo de unos niveles cercanos al 5% del PIB, el presupuesto deja de ser un problema en el contexto de la realidad española. La cuestión radica entonces, NO en cuánto se invierte en educación, sino por qué tipo de educación se apuesta.

Continua…>