Ajornament de la comunicació d’admesos. Convocatòria 2015-2016

per | General

Per tal d’ampiar el període de preincripció i donar una notificació mes definitiva, les persones que s’hagin preinscrit amb anterioritat al 12 de juliol

REBRAN PERSONALMENT LA COMUNICACIÓ DE SI HAN ESTAT ADMESOS EL DIMECRES 15 DE JULIOL

La comunicació personal la reban tots els preinscits, tant si estan admesos com no.

Si restessin plaçes per cobrir es faria una comunicació semblant a finals de juliol i de setembre.


Primera comunicació d’admesos. Convocatòria 2015-2016

per | General

Els i les estudiants que s’hagin preinscrit al Màster o als Cursos d’Especialització per a la convocatòria 2015-2016 amb anterioritat al dia 16 de juny:

REBRAN PERSONALMENT LA COMUNICACIÓ DE SI HAN ESTAT ADMESOS EL DIVENDRES 19 DE JUNY

La comunicació personal la reban tots els preinscits, tant si estan admesos com no.

Si restessin plaçes per cobrir es faria una comunicació semblant a finals de juliol i de setembre.


Preinscripcions – Màster i Cursos 2015-2016

per | General

Ja hem actualitzat la informació del web per a la segona convocatória, curs 2015-2016, del:

Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una Educació Per a Tothom (60 crèdits)

I els Cursos d’Especialització:

Educació Inclusiva: Dificultats d’Aprenentatge (30 crèdits)

Educació Inclusiva: Atenció a la Diversitat (30 crèdits)

Preinscripcions…>


Reconeixement del Màster i Cursos d’Especialització

per | General

A banda que tant el Màster com els Cursos d’especialització es poden gravar i seran reconeguts en l’expedient personal dels qui l’hagin cursat i aprovat i vulguin oferir-se com a personal interí en els centres públics (d’acord amb el decret de plantilles que permet a les direccions dels centre fixar els perfils del professorat que reclamen:

Està ja en tràmit que l’haver cursat el Màster habiliti per accedir a la borsa (llistes) de l’especialitat d’Educació Especial o Pedagogia Terapèutica.

Això de banda, els tècnics del Departament d’Ensenyament estan valorant:

  • Que l’haver realitzat  qualsevol dels Cursos d’especialització habiliti també per accedir a les esmentades llistes.
  • Que es pugui reconèixer el Màster no només com a habilitació, sinó com a titulació de l’especialitat (educació especial, pedagogia terapèutica) amb tots els efectes.

Tot això en el benentès que la persona que s’habilita tingui com a títol de base el de Mestre/a d’Educació Infantil o Mestre/a d’Educació Primària.

Comptem amb tenir notícies d’aquests dos últims punts ben aviat.