Prenent com a referència la definició de la UNESCO, entenem l’educació inclusiva com el procés dirigit a:

identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els i les estudiants, incrementant la seva participació en l’aprenentatge, les cultures i les comunitats, tot reduint l’exclusió de l’educació,

i que comporta

canvis i modificacions en continguts, enfocaments, estructures i estratègies, amb una visió comú que inclou tots els nens i nenes d’un rang d’edat, amb la convicció que és responsabilitat del sistema regular educar tots els nens i nenes.